Välkommen till Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi i Stockholm!

Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi i Stockholm syftar till att utgöra ett forum för feministisk filosofi, främst orienterat mot den kontinentalfilosofiska traditionen. Seminariet är ett samarrangemang mellan genusvetenskap vid Stockholms universitet och filosofi vid Södertörns högskola. Det är öppet för alla intresserade, speciellt studenter, lärare och forskare i filosofi och genusvetenskap.

Varmt välkomna!

Ulrika Björk (Södertörns högskola), Lisa Folkmarson Käll (Stockholms universitet) & Ina Hallström (Stockholms universitet)

Annonser